Sep 23, 2012

Phiếu tiết kiệm: thuốc BENICAR hoặc BENICAR HCT


Nếu bạn đang tìm một phiếu tiết kiệm cho thuốc BENICAR, thì đây, mình tìm giúp bạn một phiếu tiết kiệm cho thuốc Benicar từ chính nhà sản xuất.  Vì biết một số thuốc có phiếu giảm giá hoặc phiếu tiết kiệm từ càc nhà sản xuất thuốc nên mình tìm giúp các bạn.  Đa số phiếu tiết kiệm hoặc phiếu giảm giá thuốc từ các nhà sản xut đều khá đơn giản, tuy nhiên các nhà sản xuất thường đưa ra một số điều kiện cần người tiêu dụng phải hội đủ và tuân thủ cho các chương trình tiết kiệm. Hy vọng có thể giúp được một ai đó từ phần Phiếu Giảm Giá của trang nhà Kỹ Năng Sống Sót. Nếu bạn nào biết thêm chương trình tiết kiệm hoặc phiếu giảm giá nào thì xin chia sẽ cùng mọi người bạn nhé.
BENICAR và BENICAR HCT

Thuốc Benicar là gì:

Thuốc Benicar giữ mạch máu thu hẹp, làm hạ huyết áp cải thiện lưu lượng máu. Benicar được sử dụng để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp) ở người lớn và trẻ em, những người ít nhất 6 năm tuổi. Đôi khi nó được dùng cùng với các thuốc huyết áp khác.

Sơ lược về quy định phiếu tiết kiệm của nhà sản xuất:

Bạn sẽ trả không nhiều hơn $25 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 1 đến 6, $20 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 7 đến 12 $15 cho mỗi toa thuốc sau 12 tháng.  Lợi ích tối đa cho toa 30-60-ngày  $70 mỗi lần mua thuốc (per fill). Đối với một toa thuốc 90-ngày, lợi ích tối đa là $125 cho mỗi lần. Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ nhận được $25 giảm giá bán lẻ. Một tháng được định nghĩa là một nguồn cung cấp 30-ngày. Ba tháng được định nghĩa là một nguồn cung cấp 90-ngày. Bạn hải nói chuyện với bác sĩ của bạn để thảo luận nếu thuốc này hợp với bệnh lý của bạn.Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...