Oct 9, 2012

Thẻ tiết kiệm cho thuốc cao huyết áp TRIBENZOR


Nếu bạn đang tìm một phiếu tiết kiệm cho thuốc TRIBENZOR, thì đây, mình tìm giúp bạn một phiếu tiết kiệm cho thuốc TRIBENZOR từ chính nhà sản xuất.  Vì biết một số thuốc có phiếu giảm giá hoặc phiếu tiết kiệm từ càc nhà sản xuất thuốc nên mình tìm giúp các bạn.  Đa số phiếu tiết kiệm hoặc phiếu giảm giá thuốc từ các nhà sản xuất đều khá đơn giản, tuy nhiên các nhà sản xuất thường đưa ra một số điều kiện cần người tiêu dụng phải hội đủ và tuân thủ cho các chương trình tiết kiệm. Hy vọng có thể giúp được một ai đó từ phần Phiếu Giảm Giá của trang nhà Kỹ Năng Sống Sót. Nếu bạn nào biết thêm chương trình tiết kiệm hoặc phiếu giảm giá nào thì xin chia sẽ cùng mọi người bạn nhé.
Thuốc TRIBENZOR (thẻ tiết kiệm)
 Thuốc TRIBENZOR là gì?

TRIBENZOR là loại thuốc được sử dụng để hạ áp suất thấp hơn trong cao máu  (cao huyết áp). Các loại thuốc hạ huyết áp giảm thấp nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim. TRIBENZOR không sử dụng như thuốc đầu tiên để điều trị cao huyết áp. Bệnh nhân có thể yêu cầu cần nhiều hơn một loại thuốc hạ huyết áp. Cùng với hạ huyết áp

TRIBENZOR có thể gây ra thiệt hại hoặc tử vong cho thai nhi. Nói chuyện với bác của bạn về những cách khác để hạ huyết áp của bạn nếu bạn có thai. Nếu bạn có thai trong khi dùng TRIBENZOR, hãy nói cho bác sĩ của bạn ngay lập tức

Sơ lược quy định thẻ tiết kiệm:

Bạn trả không nhiều hơn $25 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 1 đến 6, $20 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 7 đến 12 $15 cho mỗi toa thuốc sau 12 tháng. Lợi ích tối đa cho một toa thuốc 30-60-ngày $70 cho mỗi lần mua thuốc (fill). Đối với một toa thuốc 90-ngày, lợi ích tối đa là $125 cho mỗi lần mua (fill). Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ nhận được giảm $25 từ giá thuốc bán lẻ. Một tháng được định nghĩa như một nguồn cung cấp 30-ngày. Ba tháng được định nghĩa là một nguồn cung cấp 90-ngày. Bạn không đủ điều kiện nếu bạn đang tham gia vào bất kỳ chương trình y tế của tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn Medicare, Medicaid, VA, DOD, hoặc TRICARE / CHAMPUS, nơi đánh thuế, hạn chế hoặc bị cấm theo quy định của pháp luật, hoặc nếu bạn làm không thực hiện theo các điều khoản ở đây. Chương trình này huỹ bỏ ở bang Massachusetts và Michigan. Hơn nữa, bạn đồng ý chấm dứt sử dụng thẻ nếu bạn ghi danh vào các chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang trong thời gian chương trình. Cung cấp hợp lệ Hoa Kỳ và Puerto Rico. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để thảo luận nếu thuốc này là đúng cho bạn. Daiichi Sankyo, Inc, có quyền hủy bỏ, thu hồi hoặc sửa đổi chương trình này, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.
Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...