Sep 22, 2012

Phiếu tiết kiệm cho thuốc cao huyết áp AZOR


Hãy tiết kiệm trên toa thuốc của bạn. Chương trình tiết kiệm này cho phép bạn xây dựng một kế hoạch cá nhân để giúp hạ huyết áp. Các thành viên của chương trình hội đủ điều kiện nhận được một phiếu tiết kiệm miễn phí.  Nếu bác sĩ cho bạn toa thuốc Azor bạn hãy hỏi xin phiếu tiết kiệm cho thuốc này của hãng sản xuất thuốc.  Bạn cũng có thể vào đây mình sẽ dẫn đường nối đến trang nhà của hãng thuốc và bạn có thể tham gia vào chương trình tiết kiệm này từ đường dây mạng.
AZOR

Thuốc AZOR là gì:

- AZOR chứa một sự kết hợp của amlodipin olmesartan. Amlodipin hoạt động bằng cách thư giãn các cơ bắp của tim và các mạch máu. Olmesartan giữ mạch máu thu hẹp, làm hạ huyết áp cải thiện lưu lượng máu. Cho nên AZOR được để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp).

Sơ lược về quy định của chương trình tiết kiệm:

Theo chương trình tiết kiệm này bạn có thể trả không nhiều hơn $25 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 1 đến 6, $20 cho mỗi toa thuốc từ tháng thứ 7 đến 12 $15 cho mỗi toa thuốc sau 12 tháng. Lợi ích tối đa cho toa thuốc 30-60-ngày $70 mỗi lần mua (per fill). Đối với một toa thuốc 90-ngày, lợi ích tối đa là $125 cho mỗi đợt mua (per fill). Bệnh nhân không có bảo hiểm sẽ nhận được $25 giảm giá bán lẻ. Một tháng được định nghĩa là một nguồn cung cấp 30-ngày. Ba tháng được định nghĩa là một nguồn cung cấp 90-ngày. Bạn không đủ điều kiện nếu bạn đang tham gia vào bất kỳ chương trình y tế của tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm Medicare, Medicaid, VA, DOD, hoặc TRICARE / CHAMPUS, nơi bị đánh thuế, hạn chế hoặc bị cấm theo quy định của pháp luật, hoặc nếu bạn không thực hiện theo các điều khoản ở đây. Hơn nữa, bạn đồng ý chấm dứt sử dụng thẻ nếu bạn ghi danh vào một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang trong thời gian của chương trình. Thẻ huỷ trong Massachusetts, trừ trường hợp bệnh nhân không có bảo hiểm. Cung cấp hợp lệ Hoa Kỳ và Puerto Rico. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để thảo luận nếu thuốc này là đúng cho bạn.Phản ứng

2 comments:

  1. Em muốn đặt mua thuốc azor cho người nhà sử dụng thì có thể liên hệ như thế nào? xin hãy gọi 0937 88 55 75 để tư vấn giùm em nhé, xin cảm ơn

    ReplyDelete
  2. Thuốc này ở Hoa Kỳ cần phải theo toa bác sĩ Tuyet Anh à vì là thuốc đặc trị.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...