Oct 18, 2012

Phiếu giảm giá $5 cho sữa bột SIMILAC


Bạn hãy bỏ ra 3 phút để đăng ký tham gia vào chương trình Similac StrongMoms để nhận được các mẫu miễn phí, phiếu giảm giá và các ưu đãi đặc biệt. Bạn sẽ nhận được các hướng dẫn dinh dưỡng và giúp đỡ thức ăn cho mỗi tuần của thai kỳ tất cả các cách thông qua năm đầu tiên của bé. Cộng thêm bạn có thể có được một số lợi ích lên đến $329 (chương trình có thể thay đổi) và nhận được tiết kiệm $5 cho lần mua sản phẩm Similac kế tiếp của bạn từ sản phẩm sữa bột trẻ em từ hãng Abbott.  Đăng kí làm thành viên là miễn phí. Bạn hãy tận dụng cơ hội để nhận được chương trình tiết kiệm từ hãng Abbott. Mong bạn và gia đình có thể tiết kiệm được từ chương trình này.


Sữa bột Similac (phiếu giảm giá)

Hãy bấm vào nút để đăng ký nhận chương trình tiết kiệm:

Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...