Nov 9, 2012

Chuẩn bị công thức đóng lọBước chuẩn bị công thức nấu ăn cho đóng hộp không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt, nhưng rất hữu ích khi bạn có một kiến ​​thức về nấu ăn cơ bản.

Tập hợp tất cả các thành phần và thiết bị cần thiết trước khi bắt đầu công đoạn đóng lọ. Đừng bắt đầu công đoạn đóng lọ cho đến khi bạn có đủ tất cả các thứ cần thiết để hoàn thành các công thức. Chuẩn bị chỉ đủ thức ăn cho mỗi phần đóng lọ hoặc mỗi lần chỉ làm với một công thức duy nhất. Chia các dự án đóng lọ của bạn trong một thời gian hợp lý sẽ giúp bạn đạt được kết quả thành công và hài lòng.

Thực hiện chính xác theo các số lượng của công thức. Đo cân các nguyên liệu một cách cẩn thận bằng cách sử dụng cân để cân đo trọng lượng và cốc cũng như thìa đo lường tiêu chuẩn cho hầu hết các đo lường khác. Nếu một công thức đưa ra hướng dẫn chính xác cho bóc vỏ, băm nhỏ, cắt lát, nghiền nhừ, vv, các hướng dẫn đó phải được tuân thủ theo chỉ dẫn. Bất kỳ thay đổi thực hiện trong việc chuẩn bị của các công thức thể ảnh hưởng đến sự xâm nhập nhiệt và có thể mang lại một sản phẩm chế biến không đủ chất lượng.

Nhiệt độ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xử lý chính xác của các loại thực phẩm đóng hộp. Công thức sẽ xác định nhiệt độ thực phẩm nên có khi đóng vào các lọ. có thể đòi hỏi một số thành phần được đóng gói vào các lọ trong khi chúng chưa chính cùng với nước muối nóng, nước syrup, nước trái cây hoặc nước lọc bao phủ chúng hoặc cho toàn bộ các công thức được nấu chín và đóng gói trong khi vẫn còn nóng. Duy trì nhiệt độ đóng lọ cho đúng là điều cần thiết cho việc xử lý an toàn thực phẩm.

Sau khi công thức được chuẩn bị, các bước cho thực phẩm vào lọ và xử lý các lọ phải tuân theo ngay lập tức. Xử lý các lọ bằng cách sử dụng các phương pháp và thời gian được cho bởi công thức cụ thể mà bạn đã chọn từ trang nhà kynangsongsot này.

Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...