Sep 20, 2012

Phiếu giảm giá thuốc cao huyết áp ATACAND

***Hiện tại thuốc ATACAND này không có chương trình giảm giá từ hãng sản xuất.

Nhà sản xuất đưa ra phiếu giảm giá cho 30 viên thuốc cao huyết áp Atacand cho các khách hàng có bảo hiểm hội đủ điều kiện và không thể được sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào khácPhiếu giảm giá này không thể dùng kết hợp với bất kỳ thử nghiệm miễn phí, phiếu giảm giá, trường hợp giảm giá, thẻ tiết kiệm theo toa, hoặc bất cứ hình thức tiết kiệm nào khác. Phiếu giảm giá này không thể áp dụng trong bang MA nơi bị cấm theo quy định của pháp luật, thuế, hoặc bị hạn chế. Không hợp lệ cho đặt hàng qua thư, bệnh nhân tự chi trả hoặc các quy định thanh toán toàn phần hoặc một phần bởi Medicare, Medicaid, TRICARE, hoặc bất kỳ kế hoạch chăm sóc sức khỏe liên bang hay tiểu bang khác. là bất hợp pháp cho bất kỳ người nào dùng phiếu giảm giá này để bán, mua, hoặc giao dịch. Phải là toa thuốc mới (lần đầu tiên sử dụng), thuốc refill thì không đủ điều kiện. Phiếu giảm giá này chỉ có thể được sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên chỉ có giá trị cho sản phẩm sản xuất cho AstraZeneca Pharmaceuticals LP. Phiếu giảm giá chỉ hiệu lực ở Hoa Kỳ Puerto Ricohết hạn vào ngày 2012/11/30 (Thời gian sử dụng không được muộn hơn ngày 30 tháng 11 2012). Tuy nhiên, sau khi phiếu giảm giá này hết hạng, mình sẽ cố gắng thường xuyên cặp nhật xem có phiếu giảm giá khác từ nhà sản xuất để giúp cho các bạn đến sau.

ATACAND

Thuốc Atacand là gì:

- Atacand được sử dụng để điều trị huyết áp cao (tăng huyết áp). Đôi khi nó được dùng cùng với các thuốc huyết áp khác.  
- Atacand cũng được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các thuốc khác để điều trị suy tim sung huyết (một điều kiện khi tim không thể bơm đủ máu đến các bộ phận khác của cơ thể).
- Atacand cũng được sử dụng để điều trị các vấn đề về thận gây ra bởi bệnh tiểu đường loại 2

Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...