Sep 20, 2012

Phiếu giảm giá thuốc trầm cảm Abilify

Có phải bạn đang tìm phiếu giảm giá cho thuốc ABILIFY không? Đây là phiếu giảm giá từ hãng sản xuất thuốc.  Nếu bạn được bác sĩ cho toa thuốc Abilify, bạn nên tham khảo thêm điều kiện phiếu giảm giá từ hãng thuốc xem mình có hội đủ điều kiện không. Tất cả các phiếu giảm giá của bất kỳ hãng thuốc nào cũng thường không đòi hỏi những điều vô lý, tuy nhiên họ vẫn đặt ra một số điều kiện cho người sử dụng. Hy vọng với thông tin mình tìm được sẽ giúp bạn và gia đình một phần tiết kiệm từ các toa thuốc.  
Thuốc ABILIFY

Thuốc Abilify là gì:

- Thuốc Abilify (aripiprazole) là một thuốc chống loạn thần. Nó hoạt động bằng cách thay đổi các hành động của hóa chất trong não.
- Abilify được sử dụng để điều trị các triệu chứng của điều kiện tâm thần như tâm thần phân liệt rối loạn lưỡng cực (hưng trầm cảm). Nó cũng được sử dụng cùng với các thuốc khác để điều trị rối loạn trầm cảm chủ yếu ở người lớn.
- Abilify cũng được sử dụng để điều trị cảm giác khó chịu và các triệu chứng xâm lược, thay đổi tâm trạng, cơn giận dữ nóng nảy, tự do thương tích liên quan đến rối loạn tự kỷ ở trẻ em ít nhất là 6 tuổi.

Điều kiện sử dụng phiếu giảm giá 30-ngày thử nghiệm:

Nếu bạn là một người lớn đang dùng thuốc chống trầm cảm trong 6 tuần hoặc nhiều hơn và vẫn còn cảm thấy trầm cảm, hãy hỏi bác sĩ của bạn xem có thể thử sử dụng Abilify ® (aripiprazole) để chống trầm cảm hay không.  Có thể là một lựa chọn cho bạn.


Với các bệnh nhân mới sử dụng thuốc Abilify lần đầu có thể được nhận miễn phí 30-ngày thuốc và chỉ cần trả mỗi lần refill hàng tháng $25 mỗi lần (cho tất cả bệnh nhân).

Nếu đã dùng hết hơn một toa Abilify trong vòng 60 ngày qua, hoặc nếu bảo hiểm sức khỏe của bạn được bao phủ bởi bất kỳ tiểu bang hoặc liên bang nào tài trợ các chương trình như Medicare hoặc Medicaid, hoặc nếu bạn là một cư dân của tiểu bang Massachusetts, bạn có thể không đủ điều kiện cấp phiếu giảm giá cho thuốc Abilify.


Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...