Sep 14, 2012

Thuốc theo toa A - Z ở Hoa Kỳ


Danh sách các phiếu giảm giá hoặc phiếu tiết kiệm cho các toa thuốc của bác sĩ ở Hoa Kỳ theo thứ tự vần A-Z.  Danh sách này giúp các bạn tìm phiếu tiết kiệm theo tên thuốc một cách dễ dàng hơn. Những phiếu tiết kiệm ở đây chỉ áp dụng được cho các thuốc được kê theo toa và cho người ở Hoa Kỳ.

A

ABILIFY
ATACAND        (Hết hạn: 2012/11/30)
AZOR


B

BENICAR
BENICAR HCTC

D

DIOVAN              (Hết hạn: 2013/12/31)
DIOVAN HCT     (Hết hạn: 2013/12/31)
DUTOPROL


E

EDARBI                 (Hết hạn: 2013/3/31)
EDARBYCLOR     (Hết hạn: 2013/3/31)
EDECRIN
EXFORGE
EXFORGE HCT
F
G
H
I

J

K

KAPVAY            (Hết hạn 2012/12/31)L

M

MICARDIS       (Hết hạn 2012/12/31)N

O

P

Q

R

S

T

TARKA
TRIBENZOR


U

V
W

X
Y

Z

Phản ứng

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...